SPRENGSTOFF

Sprengstoff

Siden tidlig på 2000-tallet har vi forhandlet sprengstoff og tennmidler for Orica Norway AS , som er verdens ledende leverandør av sprengstoffer. Med våre to EXII godkjente
biler, kjører vi sprengstoff dit kunden er. På vårt lager har vi også kundelager der kunden kan oppbevare sprengstoff og tennmidler på en trygg og god måte

Her kan du finne lenker til nyttig informasjon og søknader til DSB

www.dsb.no